Yksityisyyden suoja ja rekisteriseloste


Verkkokauppa SannoDesign noudattaa hyviä verkkokauppakäynnin
tapoja asiakkaan tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Tämä
tietosuojaseloste koskee kaikkia verkkokauppa SannoDesignin harjoittamia
internet-palveluja.


Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste.


1. Rekisterinpitäjä

SannoDesign / Sannotec Oy

Lönnrotintie 32

09229 SAMMATTI (Lohja)


gsm: +358 50 4090 000

Sähköposti: sannodesign@elisanet.fi


Y-tunnus: 0930621-7


2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Osoite: Ritva Saihila – Lönnrotintie 32 – 09220 Sammatti

gsm: +358 50 4090 000

Sähköposti: ritva.saihila@elisanet.fi


3. Rekisterin nimi

SannoDesign asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa
asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä
asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen. Rekisteriä käytetään myös
kadonneiden pakettien seurantaan. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan
käyttää SannoDesignin toiminnan kehittämiseen, tuotteiden tarjoamiseen,
myymiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin, kuitenkaan
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei käytetä
markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää. Rekisteröitymällä asiakas antaa SannoDesign
–verkkokaupalle luvan käyttää tietoja suoramarkkinointiin muulla kuin
sähköpostin välityksellä (esim. perinteisellä postilla tai puhelimen
tekstiviestillä).


5. Rekisterin tietosisältö


Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • asiakkaan etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • tiedot käsitellyistä tilauksista
 • tilausten mahdolliset Itellan seurantatiedot
 • käyttäjätunnus
 • salasana
 • asiakasnumero

 • 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet


  Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan
  palveluun rekisteröityessä antamat tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa
  verkkosivustoa käyttäessään sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai
  sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa
  tuotetta. Muita säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.


  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


  Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriä
  hoitavat henkilöt sekä näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien
  ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Ei
  säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen
  ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta
  ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa. SannoDesign pidättäytyy vastuusta, mikäli
  asiakkaan tiedot joutuvat ulkopuolisten tietoon rekisterinpitäjästä
  riippumattomien tietomurtojen takia. Esimerkiksi jos palvelimelle tapahtuu
  tietomurto, jota SannoDesignin henkilökunta ei olisi voinut estää. Asiakas on
  itse vastuussa omasta asiakastunnuksestaan ja on velvollinen vaihtamaan
  salasanan, mikäli epäilee sen joutuneen ulkopuolisten tietoon.

  Asiakkaan ostaessa SannoDesignin tuotteita, on
  rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa tilauksen käsittelyyn tarvittavat asiakkaan
  tiedot yhteistyökumppanille, esim. Posti. Asiakas saa halutessaan käytettävän
  yrityksen yhteystiedot ja rekisteriselosteen.


  8. Rekisterin suojauksen periaatteet


  Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Rekisteri on
  suojattu palomuurilla ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään
  sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
  Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä
  on oikeutettu käyttämään vain rekisteriasioista vastaava henkilö.


  9. Rekisteröidyn kielto-oikeus


  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä
  itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja -mainontaan, sekä
  markkinointi ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä sähköisesti SannoDesignin
  sähköpostiin.


  10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus


  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä SannoDesginin
  asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää
  kirjallisena rekisterinpitäjälle.


  11. Tietojen korjaaminen ja poistaminen


  Asiakas voi korjata perustietojaan ollessaan kirjautuneena
  sisään. Asiakas itse vastaa tietojen oikeellisuudesta ja SannoDesignin tulee
  oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat
  puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita. SannoDesign ei tarkista
  ulkopuolisista lähteistä tietojen oikeellisuutta.


  12. Force Majeure


  SannoDesign ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure)
  aiheuttamista viivästymisistä eikä viivästyneen toimituksen aiheuttamista
  välillisistä haitoista.


  13.SannoDesign pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan.


  Tilaajan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin
  voimassa oleviin toimitusehtoihin.


  SannoDesign pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän
  tiedotteeseen, kuitenkin ilmoittamalla asiasta asiakkaalle.

  Lisätietoja asiakasrekisteri- ja tietoturva politiikasta saa osoitteesta:

  sannodesign@elisanet.fi